DEN PERSONLIGA KLINIKEN MED DE STORA RESURSERNA
KIRURGI - MEDICIN - RÖNTGEN - ULTRALJUD
LAB - TANDVÅRD - BUTIK

Kurry, 8 år

Schäfer

Diagnos: Främre korsbandsruptur

Kurry kom till vår klinik i Varberg för att han haltade på sitt vänstra bakben. Det konstaterades att han slitit av det främre korsbandet i knäet.

Fakta kring korsbandsskador hos hund

Ruptur av det främre korsbandet är en vanlig skada på hundar. Ibland brister korsbandet i samband med ett truma/överbelastning. Hos andra individer har en successiv nedbrytning pågått under en längre tid innan korsbandet slutligen brister utan någon uppenbar anledning. Hundar går normalt med en vinkel i sin knäled vilket gör att det främre korsbandet belastas. Det är troligen förklaringen till att det hos hund nästan alltid är det främre korsbandet som brister. När korsbandet går av uppstår ett glapp framåt-bakåt i knäleden, en så kallad draglåda. Om inget görs för att stabilisera leden bidrar den ökade rörligheten till förslitningar i leden. Risken är även stor att meniskerna skadas vilket ger kronisk smärta och inflammation i leden.

Operationstekniker

Nylonlina

Hundar med avslitet korsband har opererats sedan 70- talet. En vanlig äldre teknik är att ersätta det avslitna korsbandet med en nylonlina. Linan tender dock att skära in i mjukdelarna runt leden vilket får instabiliteten att komma tillbaka. Detta problem är störst på stora tunga hundar.

TPLO

Hundar med avslitet korsband har opererats sedan 70- talet. En vanlig äldre teknik är att ersätta det avslitna korsbandet med en nylonlina. Linan tender dock att skära in i mjukdelarna runt leden vilket får instabiliteten att komma tillbaka. Detta problem är störst på stora tunga hundar.

Med nya tekniker försöker man få en bestående stabilitet i leden även på tunga individer. TPLO är en teknik som utvecklades i USA under 90- talet. Den bygger på att skenbenet sågas av strax under knäleden med ett runt snitt. Den lossade övre delen av skenbenet roteras och skruvas sedan fast. På så vid förs belastningen över från det avslitna främre korsbandet till det intakta bakre. En nackdel med tekniken är att trycket på meniskerna blir större med ökad risk för meniskskador. Tekniken är komplicerad med lång operationstid.

TTA

TTA, Tibial Tuberosity Advancement, är en teknik som utvecklats vid universitetet i Zurich, Schweiz, sedan år 2000. Över 30 000 hundar har opererats med tekniken och resultaten har varit mycket goda. Uppföljande studier visar att runt 95 % av de opererade hundarna får tillbaka normal ledfunktion. Vid TTA lossas främre delen på skenbenet. En bur av titan placeras i den erhållna frakturlinjen. På så vis flyttas senan som går mellan knäskål och skenben framåt. Den ökade sträckningen som på så vis erhålls i senan ger en mycket god stabilisering av leden i den vinkel som är aktuell när hunden belastar benet. De ledande djursjukhusen tenderar idag att gå över från TPLO till TTA.

Vid Viskadalens Djurklinik tillämpas TTA- tekniken på hundar från 20 kg kroppsvikt och uppåt sedan juni 2008. Under de första åren opererades ungefär en hund i månaden men nu har det ökat till ca en hund i veckan.

Bilden visar en plastmodell av knäleden hos en hund opererad med TTA. Observera den ökade sträckningen i senan som går från knäskålen till skenbenet (markerat med en pil på bilden). Den ökade sträckningen stabiliserar effektivt leden när benet belastas och ersätter på så viss det avslitna korsbandet.

Adress

Billdals Djurklinik
Uggledalsvägen 17
427 40 Billdal

(Göteborg, Västra götaland län)
Tel: 031- 32 00 560

Öppettider
Mån - Fre 07:30 - 12.00 13:00 -16:30

Vägbeskrivning

Klicka här för en detaljerad vägbeskrivning
Sitekarta | © Billdals Djurklinik 2016 | Design av Intendit SEO & Webbyrå